Archief Tentoonstellingen

Actueel

Op deze pagina vindt U een overzicht van actuele agendagegevens. Klik hier voor het stellen van vragen of het maken van opmerkingen.

Tentoonstelling Omzeild! Buitenplaats Beeckestijn en de komst van het Noordzeekanaal

1-4-2022 – De tentoonstelling Omzeild! Buitenplaats Beeckestijn en de komst van het Noordzeekanaal, gaat terug naar de 19e eeuw. Amsterdam zoekt een oplossing om zijn haven bereikbaar te houden. Een oud plan om een korte verbinding vanaf Amsterdam direct naar de Noordzee te maken wordt weer opgepakt. De vele meningen en twijfels over de haalbaarheid en betaalbaarheid van een zo groot project zijn te zien in de tentoongestelde oude, unieke documenten en handgekleurde lithografieën, afkomstig uit de collectie van Chiel de Weers*.

Buitenplaats Beeckestijn bijna in het Noordzeekanaal verdwenen
Als in 1865 de eerste spade het zand van de 7 km brede duinen bij Velsen in gaat, loopt de route van het kanaal dwars door Buitenplaats Beeckestijn. Deze tentoonstelling licht een tipje van de sluier op waarom waarschijnlijk de buitenplaats uiteindelijk omzeild is en een ‘knik’ in het kanaal komt.

*Bijzondere documenten en litho’s uit de collectie van Machiel (Chiel) de Weers (2012 +) vormen de basis van deze tentoonstelling. Als Managing Director van meerdere stuwadoorsbedrijven in IJmuiden had hij grote interesse in het Noordzeekanaal, mede omdat zijn familie destijds nauw betrokken was bij de aanleg o.a. als opzichters en kolenleveranciers. De collectie is in bruikleen gegeven door Joke, Paul en Roel, de kinderen van Chiel en Carla de Weers-Verhoeff (2007+), waarvoor dank!

De tentoonstelling is inbegrepen bij het ticket voor Museumhuis Beeckestijn. Zie voor openingstijden en ticket de website van Hendrick de Keyser

 

 Maandelijkse rondleiding Huis en Tuinen Buitenplaats Beeckestijn.

Iedere 1e en 3e zondag van de maand is er een rondleiding door huis en tuinen van Beeckestijn, van 11.00 – 12.45, georganiseerd door Hendrick de Keyser en Natuurmonumenten. Aanmelden voor de rondleiding bij Natuurmonumenten. 

 

 

 

Loading...