Over Stichting Beeckestijn

Over Stichting Beeckestijn

Dit is de website van Stichting Beeckestijn.
Deze website is mede mogelijk gemaakt door een financiele bijdrage van Stichting Vrienden van Beeckestijn.

Doelstelling

Doelstelling van de Stichting Beeckestijn is om de begane grond van het monumentale huis voor publiek toegankelijk te houden. Zij doet dat met hulp van vele vrijwilligers. De stichting organiseert onder meer wisselende tentoonstellingen. Bij het samenstellen van een tentoonstelling wordt altijd geprobeerd een verwijzing te maken naar de architectuur of de natuur die de buitenplaats zo bijzonder maakt. Voor ideeën voor tentoonstellingen kunt u contact opnemen met Bianca Vooges via tentoonstellingen@buitenplaatsbeeckestijn.nl.

Oprichting

Stichting Beeckestijn is opgericht in 2007 toen het huis en de bijgebouwen door de Gemeente Velsen zijn verkocht aan Vereniging Hendrick de Keyser en de tuinen en het park aan Vereniging Natuurmonumenten. Met deze verkoop is geborgd dat huis en tuin de beschermde status van cultureel erfgoed behouden door professioneel beheer en onderhoud. Al geruime tijd hebben zowel Hendrick de Keyser als Natuurmonumenten van de rijksoverheid de status gekregen van Professionele Organisatie voor Monumentenbehoud (POM).

Financien

Stichting Beeckestijn wordt thans financieel ondersteund door Vereniging Hendrick de Keyser en heeft beperkte inkomsten voornamelijk uit entreegelden. De stichting zoekt donateurs waardoor het organiseren van tentoonstellingen mogelijk blijft.

Bestuur Stichting Beeckestijn

Voorzitter: Jaap van Werkhoven
Penningmeester: Karel Neukirchen
Bestuurslid: Brigitte Welling
Bankrekening: NL 65 RABO 01116511

Donateur

Als u Stichting Beeckestijn financieel wilt ondersteunen, word dan donateur voor minimaal € 15,00 per jaar. Zie voor meer informatie hier.

Vrijwilligers

Ook kunt u de Stichting Beeckestijn ondersteunen als vrijwilliger voor verschillende werkzaamheden, bijvoorbeeld: bij het onderhoud van de tuinen, in het gebouw voor ondersteunende taken bij tentoonstellingen en bij de voorbereiding of uitvoering van evenementen. Stichting Beeckestijn is op zoek naar gastheren en gastvrouwen die een dagdeel in de week onze bezoekers willen verwelkomen. Zie voor meer informatie hier.

Stichting Beeckestijn heeft de ANBI status.

Loading...