Geschiedenis

Geschiedenis

Het strak geometrisch deel van de tuinen is aangelegd door de familie Trip in de 17 e eeuw, evenals de muur aan de voorkant van het huis. De heer Boreel, die Beeckestijn in de 18e eeuw bewoont, is tijdens zijn leven gezant in Engeland en maakt daar kennis met de Engelse landschapsstijl. Hij laat het huis in 1755 vergroten en tegelijkertijd een nieuw achterpark in die stijl aanleggen door Johann Georg Michael (1738-1800), een van de leidende tuinarchitecten in die tijd. Het tuinontwerp uit 1772 van Beeckestijn van J.G. Michael, ‘kaart van Michaël’, is bewaard gebleven. Kenmerkend voor de landschapstuin zijn de ‘natuurlijke’ kronkelpaden, bloemdragende heesters, waterpartijen, weiden en romantische bouwsels (follies).

De hoofdas van het ontwerp van de tuin begint bij het grote hek aan de Rijksweg, loopt door het huis heen, passeert de waterkom en de trappen van de stuifwal en eindigt bij een verhoging. Niet voor niets zijn in die tijd stuifwallen rond de Velsense buitenplaatsen aangelegd. Buiten de tuinen is het kaal. Een landschap dat bestaat uit arme weiden met lage kale duintjes, die niet begroeid zijn zoals de duinen nu.

Opbrengst landgoed

Veel van de buitenplaatsen in Kennemerland zijn in het verleden ook gebruikt als landgoederen. De tuinen moeten ook iets opbrengen en leveren in die tijd verkoopbare producten.
Naast fruit, o.a. de ‘Velser Kers’, wordt op Beeckestijn ook graan verbouwd. Park Beeckestijn bestaat uit een lanenpatroon met daartussen hakhout. Het hakhout wordt elke 10 jaar gekapt en door de bewoners gebruikt voor de verwarming van het huis, om eten te koken en de ovens te stoken. Wat niet voor eigen gebruik nodig is wordt verkocht.

Loading...